Symposium 20 maart 2016
Beste kikkerliefhebber,   

Komt u ook naar het symposium van Dendrobatidae Nederland?   
Het symposium en  ALV 2016 wordt gezellig als vanouds met dit jaar weer interessante lezingen !!!.    
Graag nodigen wij u uit voor WEER een inspirerende dag.   

Wanneer: 20 maart 2016   
Waar:  't Veerhuis, Neijenmonde 4, 3434 AZ Nieuwegein   

Programma symposium  

10:00uur              Opening zaal met koffie en thee 
10:15uur              Opening symposium

10:15 uur             De praktijk van captive bred kikkers in Ecuador.  Lezing door Jan Verkade.
In onze hobby is er veel discussie over het importeren van in het wild gevangen dieren. De één vindt het noodzakelijk dat er met wildvangdieren geregeld vers bloed in de hobby komt, de ander is van mening dat in de hobby gekweekte en gezonde dieren minstens zo goed zijn. Een tussenoplossing dient zich de laatste jaren aan in de vorm van ‘farm bred’ of ‘captive bred’ kikkers, die via de reguliere handel worden verkocht. Deze Engelse term verwijst naar onder gecontroleerde omstandigheden gekweekte dieren in het land van herkomst. Naast twijfelachtige importen zijn er gelukkig ook goede voorbeelden. In het DN-magazine is al eens bericht over activiteiten op dit vlak van Tesoros in Colombia en CRARC in Costa Rica. Jan Verkade heeft van nabij de ontwikkeling van ‘captive bred’ door Wikiri in Ecuador meegemaakt. Hij vertelt ons over de enorme stappen die daar zijn gezet in de afgelopen jaren. Het begon met het kweken onder laboratoriumomstandigheden. Op basis van die ervaringen wordt nu gecontroleerd in het veld gekweekt. Inzichten volgen elkaar snel op en constant worden aanpassingen verricht om de effectiviteit én de efficiëntie te verhogen. Het moet ook nog allemaal bijdragen aan wetenschappelijke kennis over de kikkers waarmee wordt gekweekt.  

11.15 uur – 11.30 uur
Pauze met koffie en thee  

11.30  uur            200 kilometer wandelen door de jungle! Lezing door Rudolf Wessels
Rudolf Wessels doet in deze lezing verslag van zijn wandeltocht van 200 km door de jungle van Madagascar. Tijdens deze reis zijn er meer dan 50 verschillende soorten amfibieën en reptielen aangetroffen en gefotografeerd. Een ideale gelegenheid om deze fantastische beesten in hun natuurlijke habitat te zien. Rudolf Wessels is bioloog en heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd.  

12.30 uur             lunchpauze (op eigen kosten)  

13.20 uur             Algemene Ledenvergadering Dendrobatidae Nederland (ALV). met o.a. een sneakpreview van ons nieuwe boek door Remco Stuster.  

14.30 uur             Update over de positieflijsten en UNI-lijst Lezing door Robbert Wijnbelt (bestuurslid DN contactpersoon Sato, PVH vanuit DN)
Na de lancering van het door de antilobby beïnvloedde voorstel van de beknopte positieflijst in 2013 heeft het Platvorm Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) bezwaar aangetekend en is er een constructief overleg gekomen. Echter heeft dit niet lang geduurd, en bundelt de PVH de krachten van de verschillende dierhouders om een sterke juridische vuist te kunnen maken tegen de overheid. Is het onmogelijke missie? Met de juiste mensen niet. DN draagt bij aan dit proces, en tijdens het symposium vertellen we wat de stand van zaken is, wat DN doet en wat je als dierhouder zelf kunt doen.   

15:00 - 15:15uur         Afsluiting symposium  

Na afsluiting van het symposium is er nog de gelegenheid om gezellig bij te praten onder het genot van een drankje (voor eigen rekening).  

Entree: gratis toegang.